Strukton

De bestaande handmatige administratie bij Strukton werd als tijdrovend en foutgevoelig ervaren. Na analyse door de adviseurs van Fleetlogic bleek ook dat deze werkwijze zeer kostbaar was. Automatische ritregistratie voorkomt niet alleen fouten, maar ook  onterechte vergoeding van uren aan medewerkers. Op basis van een pilot en een steekproef werd een zeer interessante business case opgesteld.

Direct fiscaal sluitend 
De telematica oplossing werd ook direct aangegrepen om de fiscale verantwoording in orde te maken. Hiermee zorgt Strukton ervoor dat medewerkers eenvoudig de fiscale verklaring kunnen afgeven zonder dat dit leidt tot extra administratie en discussies tijdens werktijd.

Oplossing voor Strukton
Om het gewenste doel te bereiken is de volgende configuratie geactiveerd:

  • De Fleetlogic boardcomputers
  • De dienst urenmanagement voor gedetailleerd inzicht in de gemaakte reis- en werkuren
  • De dienst Fleetmanagement voor een breed assortiment van beheermiddelen, zodat de inzet van het wagenpark verder wordt geoptimaliseerd


Back end interface controleert gedeclareerde uren 

In overleg met Strukton is er ook een maatwerk module ontwikkeld. Deze module laadt gegevens uit  De back office applicatie van Strukton en vergelijkt de voertuig informatie met de gedeclareerde uren in een grafisch overzicht.

Resultaat 
Strukton voert op basis van de aangeleverde, objectieve voertuigdata regelmatig steekproeven uit op de gedeclareerde uren. Ze weet hiermee een zeer aanzienlijke besparing te realiseren op haar operationele kosten. De gekozen oplossing heeft zich in zeer korte tijd terugverdiend en zorgt voor een structureel verbeterd netto resultaat.