Stedin

Regionale netbeheerder Stedin wilde voldoen aan de fiscale voorwaarden voor Horizontaal toezicht voor het bedrijfswagenpark (circa 100 voertuigen). Met de Belastingdienst waren afspraken gemaakt over het uitvoeren van steekproeven die aansluiten bij de bedrijfsvoering van Stedin. Handmatige controles met een papieren administratie werd gezien als omslachtig, foutgevoelig en kostbaar.

Meer efficiency en meer 'in control'
In overleg met Fleetlogic heeft Stedin heeft een telematica oplossing aangegrepen om zo ook andere bedrijfsdoelstellingen te realiseren. De Fleetlogic dienstverlening biedt Stedin de mogelijkheid te sturen op gemaakte uren en benutting van het voertuigpark. Ook het herleiden van verkeersboetes werd een stuk eenvoudiger.

Oplossing
Om aan de gewenste doelstelling te voldoen is de volgende dienstverlening geïnstalleerd in de bedrijfsvoertuigen van Stedin:

  • De Fleetlogic boardcomputers
  • De dienst Fiscale service
  • De dienst Identificatie service


Resultaat                                                                                                                                                                                                          

Door middel van Identificatie service kan het voertuiggebruik aan een werknemer worden gekoppeld. Zo is inzichtelijk wie wanneer in welk voertuig heeft gereden. De dienst Fiscale service biedt Stedin naast overzichtelijke rapportages de mogelijkheid om geautomatiseerd de vereiste aselecte steekproeven te houden. De oplossing levert efficiency en controle. Fleetlogic is in overleg met Stedin om de dienstverlening verder uit te breiden.