Rijkswaterstaat

Bij Rijkswaterstaat is er een grote diversiteit van inzet van mobiliteit. Woon/werkverkeer is niet zonder meer reden voor het inzetten van een Rijkswaterstaat voertuig. Medewerkers worden op basis van een aantal criteria verondersteld met het OV te reizen. Alleen in de gevallen die niet binnen de criteria vallen, mag een medewerker gebruik maken van een bedrijfsvoertuig. 

Voor Rijkswaterstaat is het doel van het invoeren van een ritregistratie inzicht krijgen in de rechtmatigheid en efficiëntie van de inzet van voertuigen. Tot de invoering van het ritregistratiesysteem had Rijkswaterstaat hierin onvoldoende inzicht. De ritregistratie moest volgens de wensen van Rijkswaterstaat ook fiscaal sluitend zijn.

Fleetlogic heeft naast de basisdienstverlening in de vorm van o.a. datacommunicatie en de benodigde software de volgende diensten bij de Rijkswaterstaat geactiveerd:

  • De fiscale dienst
  • De accorderingsmodule
  • Fleetmanagement


Accorderingsmodule

Met de accorderingsmodule heeft Rijkswaterstaat door middel van een geautomatiseerde workflow de mogelijkheid om de ritten  te controleren en te laten bevestigen door een berijder. Per rit kan aangeven worden met welk doel de rit is gereden en wordt de rit voor akkoord gemarkeerd. Vervolgens  wordt de leidinggevende geïnformeerd om de gemaakte rit te accorderen. Deze automatisering stelt Rijkswaterstaat in staat om een zeer groot aantal ritten op eenvoudige wijze volledig digitaal te controleren en te accorderen. Hiermee beschikt Rijkswaterstaat ook over een fiscaal sluitend systeem.

Fleetmanagement
Met de uitgebreide set van fleet management rapportages kan de beheerder voortdurend nieuwe informatie opvragen over het wagenpark en blijvend sturen op verbeteringen. Overzichten om de rechtmatigheid van de inzet van voertuigen te controleren worden verkregen door accordering en heldere en eenduidige  opsplitsing van kilometers naar prive en zakelijk.

Resultaat
Rijkswaterstaat is na invoering van de Fleetlogic dienstverlening in staat de inzet van haar voertuigen te controleren op doelmatigheid en effectiviteit en heeft daarnaast haar ritregistratie fiscaal sluitend.