Heijmans

Heijmans heeft een groot aantal verschillende machines en objecten. Van veel van deze objecten ontbrak het aan centraal beschikbare informatie. Om deze voertuigen toch goed te kunnen benutten, werden veel variabelen handmatig opgenomen. Het gaat hierbij onder andere om urenstanden, brandstofniveau en storingsmeldingen.

Door telematica toe te voegen aan de apparatuur wilde Heijmans de handmatige, tijdrovende en vertragende processen zoveel mogelijk automatiseren. Een voorwaarde was dat alleen die informatie zou worden aangeboden waarop actie ondernomen moest worden. Men wilde alleen sturen op afwijkingen.

Verder wilde men de actuele locaties van apparatuur zoveel mogelijk inzichtelijk krijgen ten behoeve van de afdeling planning en incidentafhandeling.

Oplossing
Om te voldoen aan de gewenste doelstelling is de volgende dienstverlening geïnstalleerd:

  • De Fleetlogic boardcomputers in combinatie met sensor aansluitingen;
  • De dienst Sensor service verzorgt gerichte informatie vanuit de machines en materieelstukken;
  • De rapportage werd zo ingericht dat alleen afwijkingen werden gerapporteerd;
  • Een automatische koppeling tussen de planning en het ritregistratiesysteem is momenteel in ontwikkeling.


Resultaat

Heijmans is in staat om haar materieel vele malen efficiënter te beheren, te onderhouden en in te zetten. De oplossing levert efficiency, productiviteit en controle.