Fleetlogic, het rijgedrag van ambulancechauffeurs in kaart gebracht

Arina Rengelink • 13 november 2014

Een terugkerend onderdeel in de nieuwsbrief van het Kenniscentrum Voorrangsvoertuigen is het verslag van een bezoek aan een organisatie op het gebied van voorrangsvoertuigen. Voor deze editie is een bezoek gebracht aan Regionale Ambulance Voorziening Brabant Midden-West-Noord (RAV Brabant MWN).

Binnen RAV Brabant MWN wordt veel aandacht besteed aan de rijtaak van ambulancechauffeurs. In 2012 introduceerde men daarom FleetLogic, een systeem om het rijgedrag van ambulancechauffeurs in beeld te krijgen. Dit systeem maakt samen met het mentor-chauffeursschap en veiligheidsmeldsysteem deel uit van een brede kijk op veilig rijden in de ambulancesector. Wouter van Rossum, medewerker bij het kenniscentrum, ging hierover in gesprek met Peter-Hans Vierhoven, teammanager RAV Brabant MWN en Jan van Grinsven, voormalig medewerker van de ambulancedienst en eigenaar van JvG Rijopleidingen en in die hoedanigheid verbonden aan RAV Brabant MWN.

Volgens Peter-Hans Vierhoven en Jan van Grinsven is het van belang om ambulancechauffeurs bewust te blijven maken van de belangrijke taak die zij uitvoeren. Vierhoven: “Niet alleen de chauffeur zelf maar ook zijn of haar omgeving speelt daarin een belangrijke rol. Zo is de chauffeur mede afhankelijk van de ambulanceverpleegkundige met wie hij op de auto zit, van het overige verkeer, de eigen organisatie, opleiding en training, maar ook van de overheid”. Van Grinsven vult daarop als voorbeeld aan: “De overheidscampagne: ‘Als iedere seconde telt…’ is dan ook niet helemaal gelukkig gekozen als men bedenkt dat deze slogan soms wat al te letterlijk wordt toegepast.” Volgens de heren nemen chauffeurs van voorrangsvoertuigen daardoor soms grote risico’s. Van Grinsven: “Belangrijk is dat je zo vlot als mogelijk ter plaatste komt. Bij iedere actie moet je als bestuurder van een voorrangsvoertuig afwegen wat het rendement van je actie is. Vraag je iedere keer weer opnieuw af: waarom doen we de dingen zoals we ze doen?” Volgens Vierhoven is veilig vervoer de core business van de RAV. Hierin is een belangrijke taak weggelegd voor de ambulancechauffeur. Deze zou zich volgens Vierhoven en Van Grinsven dan ook enkel met de verkeerstaak in combinatie met de juiste competenties moeten bezighouden en niet met overige aspecten tijdens het rijden.


Voorbeeld van een rijstijlrapport (Bron: FleetLogic.nl)

Om het rijgedrag van ambulancechauffeurs van RAV Brabant MWN in kaart te brengen en te kunnen verbeteren, is gekozen voor toepassing van het rijstijlanalyseprogramma FleetLogic. “Op deze manier worden gegevens over de rijprestaties van ambulancechauffeurs verzameld. Het is een transparant systeem voor zowel de organisatie als de chauffeurs zelf. Het systeem is niet bedoeld om de chauffeurs af te rekenen op hun prestaties op de weg maar heeft een educatief doel”, aldus Vierhoven.

Met Fleet Logic wordt als het ware meegekeken met de bestuurder zonder dat er iemand fysiek naast hem/haar zit ter beoordeling. Aan de hand van het systeem wordt onder andere inzichtelijk wanneer met optische en geluidssignalen wordt gereden. Daarnaast registreert de boardcomputer gereden kilometers, gemiddelde en maximale snelheid, versnellen en afremmen. Op dit moment wordt eraan gewerkt om nog meer mogelijkheden uit hetsysteem te halen. Periodiek ontvangen de chauffeurs een scorekaart waarop hun prestaties zichtbaar zijn en krijgen zij persoonlijke tips en aandachtspunten. Ook geeft de scorekaart een eindcijfer. Het mooie van het systeem is volgens Vierhoven dat het programma een competitief gevoel creëert: “Chauffeurs vergelijken hun prestaties onderling waardoor iedereen kan zien wie de beste score heeft behaald. Zij doen er daarom alles aan om hun eigen rijprestaties te blijven verbeteren.” Feedback op de rijstijl is binnen RAV Brabant MWN ook onderdeel geworden van functioneringsgesprekken om zo de gerealiseerde kwaliteitsverbetering te behouden en chauffeurs bewust te maken van hun gedrag op de weg. Vierhoven: “Maar zoals zo vaak kan het een niet zonder het ander. Zo zullen we net als de kijk op de weg, ook de kijk naar de chauffeurs zo breed mogelijk moeten houden. Dus niet alleen meten, ook de begeleiding/coaching van de mentor-chauffeurs met de verkeerstaak is van vitaal belang. We krijgen steeds meer het gevoel en bevestiging dat we op de goede weg zijn!”

[Bron: Nieuwsbrief Kenniscentrum Voorrangsvoertuigen]