Verlagen autokosten

Verlagen autokosten

Na de salariskosten vormt het wagenpark in veel ondernemingen de tweede kostenpost. Daarbij is deze post in het verleden slechts beperkt onder de loep genomen bij besparingsacties en reorganisaties. Vooral bij consultancy bedrijven vorm(t)(de) het autobeleid veelal een belangrijk onderdeel van de secundaire arbeidsvoorwaarden, terwijl bij veel grijskenteken vloten (oneigenlijk) privégebruik wijdverbreid is. Toenemende fiscale controles en kostenbewustzijn zorgen er voor dat er meer aandacht ontstaat voor kostenbeheersing van het wagenpark.

Verder staat het privégebruik van de zakelijke auto onder druk. Steeds meer bedrijven willen het onbeperkte privégebruik van de zakelijke auto aanpakken. In toenemende mate vindt dit plaats door middel van autoreglementen, welke echter zonder het gebruik van telematica niet daadwerkelijk gehandhaafd kunnen worden. Immers het niet kunnen beschikken over de juiste, relevante en exacte kilometerregistratiegegevens stelt de organisatie niet in staat om te kunnen handhaven.

Ondersteund door de huidige recessie en geflankeerd door hoge brandstofprijzen, ligt de focus voor veel ondernemers op het besparen van kosten. Van belang hierbij is het realiseren van een zeer korte terugverdientijd en een hoge ROI.

De oplossingen van TomTom Telematics en Fleetlogic dragen bij aan het verlagen van de autokosten:

  • Autodeelconcepten zoals bijvoorbeeld carsharing;
  • Minder kilometers door bewust mobiliteitsgedrag;
  • Lagere kosten door betere benutting (lees: minder voertuigen) en beter brandstofgebruik.