Privacy

Een ritregistratiesysteem bevat privacygevoelige informatie. Fleetlogic vindt het haar taak om hier zeer zorgvuldig mee om te gaan en te zorgen voor de juiste waarborgen en beveiligingen. Niet voor niets zijn wij in staat om vele overheidsorganisaties te beleveren.

Bij de ontwikkeling van nieuwe functionaliteiten en toepassingen staat privacy bovenaan. Fleetlogic kent bijvoorbeeld een:

  • Privacy gedragscode;
  • Transparatiematrix in Fleetwin.NET om te bepalen wie welke gegevens mag inzien;
  • Uitgebreide groepenstructuur met diverse autorisaties.

Fleetlogic handelt enkel in overeenstemming met de klant overeengekomen afspraken. Specifieke bewerkersovereenkomsten kunnen worden gesloten.

Voordat u kiest om ritregistratie toe te passen is instemming van de ondernemingsraad noodzakelijk. Indien u geen ondernemingsraad heeft, is het verstandig om over de invoering te spreken met een afvaardiging van het personeel. U bent in alle gevallen verplicht om voor invoering de medewerkers in te lichten over het doel en de wijze van invoering.