Mobiliteitsbudget

Mobiliteitsbudget

Diverse partijen ontwikkelen op dit moment oplossingen om te komen tot een mobiliteitsbudget voor de individuele medewerker. Dit geeft de medewerker een groter gevoel van eigen verantwoordelijkheid en keuzemogelijkheid. Daarnaast kan dit mobiliteitsbudget, mits goed ingezet, bijdragen aan het verlagen van de autokosten en de autokosten beter beheersbaar (lees: beter voorspelbaar) maken.

Deze vorm van mobiliteitsmanagement wordt in veel gevallen gecombineerd met 'Het Nieuwe Werken', waarbij medewerkers niet langer een vaste werkplek hebben en geacht worden alle dagen op een vaste locatie aanwezig te zijn. Voor diverse partners heeft Fleetlogic inmiddels een mobiliteitsoplossing ontwikkeld die wordt ingezet bij verschillende bedrijven.